GAUSDALSKIRKA

       Aulstad                   Follebu                       Svatsum                           V. Gausdal                  Ø. Gausdal 
 

Velkommen til Gudstjenester i Gausdal!

Søndag  29.oktober Bots- og bønnedag

Vestre Gausdal kirke kl.11:00 4-års bok
 og dåp

Østre Gausdal kirke kl.19:00 Folkemusikk-gudstjeneste med leikaringen og spelemannslaget


Søndag 05.november Allehelgensdag
Aulstad kirke kl.18:00
Follebu kirke kl.18:00
Vestre Gausdal kirke kl.20:00
Østre Gausdal kirke kl.20:00


Søndag 12.november 23.søndag i treenighetstiden
Follebu kirke kl.11:00 

Svatsum kirke kl.19:00 Allehelgensmarkering


Søndag 19.november 24.søndag i treenighetstiden

Vestre Gausdal kirke kl.11:00  "Lys Våken"

Østre Gausdal kirke kl.19:00  4-års bok


Søndag 26.november Domssøndag/ Kristi kongedag

Aulstad kirke kl.11:00
Follebu kirke kl.19:00 Musikkveld