GAUSDALSKIRKA

Denne nettsiden er lagt ned. 
Ny side med samme innhold (og mer): www.kirken.no/gausdal


Vi får ikke Holdt deg i hånden 
Og sagt deg hvor elsket du er. 
Vi får ikke fulgt deg på veien 
Vi kan ikke være deg nær 
Men her i vår bønn vil vi møte 
Den Herre som er over alt 
Som er i det høye og dype 
Som var hos hver spurv da den falt. 

Hos han som kan være hos alle 
Skal vi finne trygghet og fred 
Nå legger vi alt i hans hender 
Nå vet vi at han vil gå med 
Han bærer når kreftene svikter 
Han holder når vi må gi tapt 
Han kjenner hver spurv som må falle 
Hvert menneske som han har skapt 
 
Vår Gud, du som er i det dype 
I tomrommet står du igjen 
Du strekker din hånd mot oss alle 
Du kaller hver enkelt for venn 
I dette sekundet av tiden 
Er du og din evighet nær 
Bær du våre liv I din omsorg 
Vår Gud du som lever og er 

 Hans-Olav Mørk 2020