GAUSDALSKIRKA

I Gausdal kirkelige fellesråd har vi fem kirker med hvert sitt menighetsråd.   
Klikk på linkene under for oversikt over kirkene og menighetsrådene.

AULSTAD kirke og menighetsråd
FOLLEBU kirke og menighetsråd
SVATSUM kirke og menighetsråd
VESTRE GAUSDAL kirke og menighetsråd
ØSTRE GAUSDAL kirke og menighetsråd
_______________________________________________________

GUDSTJENESTER I GAUSDAL
(Av smittevernhensyn ber vi om at besøkende bruker anviste
benker/plasser, og følger regler som er nedskrevet ved døra).

LØRDAG 26.SEPT 
Konfirmasjon i Vestre Gausdal kirke  kl.11.00

SØNDAG 27.SEPT 
Follebu kirke kl.11.00 (konfirmantjubileum)

SØNDAG 04.OKT.
Østre Gausdal kirke kl.11.00 (konfirmantjubileum)
Aulstad kirke kl.19.00 (Høsttakkefest)

SØNDAG 11.OKT. 
Vestre Gausdal kirke kl.11.00 (konfirmantjubileum og høsttakkefest))
Follebu kirke kl.19.00 (Høsttakkefest)

SØNDAG 18.OKT.
Svatsum kirke kl.11.00  (Konfirmasjon 2020 og presentasjon 2021)
Østre Gausdal kirke kl.11.00 (Høsttakkefest og utdeling av "Min kirkebok")

SØNDAG  25.OKT. 
Follebu kirke kl.11.00 (utdeling av "Min kirkebok")
Vestre Gausdal kirke kl.11.00  (utdeling av "Min kirkebok")

SØNDAG 01.NOV. Allehelgens
Aulstad kirke kl.18.00
Follebu kirke kl.18.00
Vestre Gausdal kirke kl.20.00
Østre Gausdal kirke kl.20.00______________________________________________


Vi får ikke Holdt deg i hånden 
Og sagt deg hvor elsket du er. 
Vi får ikke fulgt deg på veien 
Vi kan ikke være deg nær 
Men her i vår bønn vil vi møte 
Den Herre som er over alt 
Som er i det høye og dype 
Som var hos hver spurv da den falt. 

Hos han som kan være hos alle 
Skal vi finne trygghet og fred 
Nå legger vi alt i hans hender 
Nå vet vi at han vil gå med 
Han bærer når kreftene svikter 
Han holder når vi må gi tapt 
Han kjenner hver spurv som må falle 
Hvert menneske som han har skapt 
 
Vår Gud, du som er i det dype 
I tomrommet står du igjen 
Du strekker din hånd mot oss alle 
Du kaller hver enkelt for venn 
I dette sekundet av tiden 
Er du og din evighet nær 
Bær du våre liv I din omsorg 
Vår Gud du som lever og er 

 Hans-Olav Mørk 2020
______________________________
Marianne, Ingrid og Karoline har laga en påskesamling for barn.
Klikk her for å se video: https://vimeo.com/gausdalskirka