GAUSDALSKIRKA

       Aulstad                   Follebu                       Svatsum                           V. Gausdal                  

Vi får ikke Holdt deg i hånden 
Og sagt deg hvor elsket du er. 
Vi får ikke fulgt deg på veien 
Vi kan ikke være deg nær 
Men her i vår bønn vil vi møte 
Den Herre som er over alt 
Som er i det høye og dype 
Som var hos hver spurv da den falt. 

Hos han som kan være hos alle 
Skal vi finne trygghet og fred 
Nå legger vi alt i hans hender 
Nå vet vi at han vil gå med 
Han bærer når kreftene svikter 
Han holder når vi må gi tapt 
Han kjenner hver spurv som må falle 
Hvert menneske som han har skapt 
 
Vår Gud, du som er i det dype 
I tomrommet står du igjen 
Du strekker din hånd mot oss alle 
Du kaller hver enkelt for venn 
I dette sekundet av tiden 
Er du og din evighet nær 
Bær du våre liv I din omsorg 
Vår Gud du som lever og er 

 Hans-Olav Mørk 2020
_____________________________

Marianne, Ingrid og Karoline har laga en påskesamling for barn.
Klikk her for å se video: https://vimeo.com/gausdalskirka
_______________________________________   


Fasteaksjonen 2020
Årets fasteaksjon blir annerledes i år pga smittefaren. 
I år bryter vi tradisjonen med at konfirmantene går med bøsser. 
Men kirka i Gausdal vil appellere til å gi penger til dette nødvendige
og livsviktige arbeidet som Kirkens Nødhjelp gjør for å bedre 
livssituasjonen for de som ikke har rent vann rennende i springen.
Når vi nå er i en krise selv, skjønner vi kanskje bedre hva det vil si 
å leve med livstruende forhold andre steder i verden.
VIPPS eller send VANN TIL 2426 (200 kr)
____________________________________Velkommen til Gudstjenester i Gausdal!
Biskopen i Hamar har oppfordra til å avlyse alle gudstjenester og 
andre kirkelige aktiviteter i perioden 12.mars tom 5.april.

Søndag 15.mars 2020 avlyst
Svatsum kirke kl.11.00
Østre Gausdal kirke kl.19.00 menighetens årsmøte utsettes

Søndag 22.mars 2020 avlyst
Vestre Gausdal kirke kl.11.00
Follebu kirke kl.19.00

Søndag 29.mars 2020 avlyst
Aulstad kirke kl.11.00
Østre Gausdal kirke kl.11.00

Søndag 05.april 2020 Palmesøndag avlyst  
Tempelberget, Follebu kl.11.00
Dalbakken, Svatsum kl.12.00

Torsdag 09.april 2020 Skjærtorsdag avlyst
Follebutunet kl 15.00
Forsettunet kl.17.00
Aulstad kirke kl.19.00

Fredag 10.april 2020 Langfredag avlyst
Værskei kl.12.00
Østre Gausdal kirke kl.19.00

Søndag 12.april 2020 Påskedag aavlyst
Follebu kirke kl.11.00
Vestre Gausdal kirke kl.11.00

Søndag 19.april 2020
Østre Gausdal kirke kl.11.00
Svatsum kirke kl.19.00