GAUSDALSKIRKA

       Aulstad                   Follebu                       Svatsum                           V. Gausdal                  Ø. Gausdal 
 

Velkommen til Gudstjenester i Gausdal!

Søndag 01.oktober 17.søndag i treenighetstiden
Vestre Gausdal kirke kl.11:00 Høsttakkefest
Østre Gausdal kirke kl.11:00 Konfirmantjubileum. Musikkinnslag av Marie Skavnes.

Søndag 08.oktober 18.søndag i treenighetstiden/ Vingårdssøndag
Aulstad kirke kl.11:00 
Follebu kirke kl.11:00 

Søndag 15.oktober 19.søndag i treenighetstiden
Østre Gausdal kirke kl.11:00 
Vestre Gausdal kirke kl.19:00

Søndag  22.oktober 20.søndag i treenighetstiden
Follebu kirke kl.11:00  4-års bok og høsttakkefest
Svatsum kirke kl.19:00

Søndag  29.oktober Bots- og bønnedag
Vestre Gausdal kirke kl.11:00 4-års bok
Østre Gausdal kirke kl.19:00 

Søndag 05.november Allehelgensdag
Aulstad kirke kl.18:00
Follebu kirke kl.18:00
Vestre Gausdal kirke kl.20:00
Østre Gausdal kirke kl.20:00

Søndag 12.november 23.søndag i treenighetstiden
Follebu kirke kl.11:00  
Svatsum kirke kl.19:00 Allehelgensmarkering

Søndag 19.november 24.søndag i treenighetstiden
Vestre Gausdal kirke kl.11:00  "Lys Våken"
Østre Gausdal kirke kl.19:00  4-års bok

Søndag 26.november Domssøndag/ Kristi kongedag
Aulstad kirke kl.11:00 
Follebu kirke kl.19:00 Musikkveld