GAUSDALSKIRKA‎ > ‎

MENIGHETSBLAD

Redaksjonen 2015-2019:
Terje Dannemark, redaktør
Randi Noreng, Aulstad menighetsråd
Lene Staum, Follebu menighetsråd
Brynhild Marie Foss, Svatsum menighetsråd
Lene Andrea Bræin-Risa, V.Gausdal m.råd
Lise Smith-Ericsen, Ø.Gausdal m.råd
Else Hårstadhaugen, Kasserer
 
 
Menighetsbladet for Gausdal kommer ut med 4 utgivelser i året. Det kommer i posten til alle hustander i kommunen.  Frist for innlevering av stoff er en måned før utgivelse. Vi sender ut giro i årets første blad, med mulighet for å betale for abonnement. Det koster 200 kr pr år, og går kun til trykking og distribusjon av bladet.  
For de som vil ha bladet adressert koster det 280 kr pr år.  Kontonr. 2003 07 09846

Blad nr. 2/19 kommer i posten
i uke 27-2019 
1/19 i pdf ligger som vedlegg 
Åpne blad 4/18 https://goo.gl/4oQHKh
Åpne blad 3/18: https://goo.gl/zjYN1E
Åpne blad 1/18: https://goo.gl/a6fzLV
Åpne blad 4/17: https://goo.gl/c3FVBo 
Åpne blad 3/17: https://goo.gl/i3wy2t  
Åpne blad 2/17: https://goo.gl/AFWae1
Åpne blad 1/17:
Menighetsblad 1-17.pdf

Ċ
Terje Dannemark,
19. mar. 2019, 00:23