GAUSDALSKIRKA‎ > ‎

MENIGHETSBLAD

Redaksjonen 2019-2023:
Terje Dannemark, redaktør
Randi Noreng, Aulstad menighetsråd
Eldbjørg Kopsland Bø, Follebu menighetsråd
Inger Helen Jørånstad, Svatsum menighetsråd
Synnøve Myklebø, V.Gausdal m.råd
Kristin Garstad, Ø.Gausdal m.råd
Korrektur: Brynhild Marie Foss og Kristin Vindsetmo
 
 
Menighetsbladet for Gausdal kommer ut med 4 utgivelser i året. Det kommer i posten til alle hustander i kommunen.  
Frist for innlevering av stoff er en måned før utgivelse. Vi sender ut giro i årets første blad, med mulighet for å betale for abonnement.
Det koster 200 kr pr år, og går kun til trykking og distribusjon av bladet.  
For de som vil ha bladet adressert koster det 280 kr pr år.  Kontonr. 2003 07 09846
 
Ċ
Nr. 2-20.pdf
(1841k)
Terje Dannemark,
22. des. 2020, 03:53
Ċ
Nr.1-20.pdf
(2028k)
Terje Dannemark,
26. feb. 2020, 00:16
Ċ
Nr.3-20.pdf
(1102k)
Terje Dannemark,
22. des. 2020, 03:51
Ċ
Nr.4-20.pdf
(4089k)
Terje Dannemark,
22. des. 2020, 03:49