GAUSDALSKIRKA‎ > ‎

KONFIRMANT 2020/21


I 2020/21er det meldt inn 50 ungdommer til konfirmasjonsundervisninga.
Hovedansvarlig er Anne Hvinden (sokneprest i Vestre Gausdal), mens undervisningsansvarlig er Trond Klaape (menighetspedagog)
I oktober blir det undervisning over temaet "Gudstjenesten og kirkerommet"
I november: "Hvordan forholder vi oss til døden"?
Desember: "Misjon og vern om skaperverket".

Etter nyttår planlegges det bl.a. konfirmantleir på en litt annerledes måte enn tidligere, grunnet situasjonen rund Koronaviruset.

Konfirmasjoner 2021:
Østre Gausdal kirke søndag 23.mai kl.10.00 og 12.15
Vestre Gausdal kirke søndag 30.mai kl.11.00
Follebu kirke lørdag 05.juni kl.10.00 og 12.15
Svatsum kirke søndag 06.juni kl.11.00