GAUSDALSKIRKA‎ > ‎

KONFIRMANT 2017/18

          
Konfirmantundervisningen for årets konfirmanter startet med leir i Kragerø 5.-11.august.
Årets kull er på tilsammen 58 konfirmanter. Det er ingen konfirmanter i Aulstad i år.
                For alle konfirmantene er det obligatorisk oppmøte på fem utvalgte gudstjenester. 
              I tillegg er de satt opp som medhjelpere i to til tre gudstjenester.
              I november, januar og februar er det satt opp undervisning i etterkant av skoletiden.
              Denne undervisningen er delt opp i temaer: 
                                            "Gudstjeneste og misjon", "Kirkerommet og kunsten" og "Sorg og møte med døden".
                                             I mars vil konfirmantene følge opp tradisjonen med innsamlingen til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.

Datoer for konfirmasjoner er:
20.05. kl.10:00:    Østre Gausdal kirke, pulje 1
20.05. kl.12:15:    Østre Gausdal kirke, pulje 2
27.05. kl.11:00:    Vestre Gausdal kirke 
02.06. kl.10:00:    Follebu kirke, pulje 1      
02.06. kl.12:15:    Follebu kirke, pulje 2 
02.06. kl.11:00:    Follebu kirke, pulje 3
02.06. kl.11:00:    Svatsum kirke