GAUSDALSKIRKA‎ > ‎KIRKEKONTORET‎ > ‎

AULSTAD

Klikk på linken for mer info om kirka.
 
Det arrangeres kirkeskyss i Aulstad. Kontakt den oppsatte kirkevert (se plakater).
Forespørseler om skyss bør være senest fredag før gudstjenesten.
 
 
 
 

Menighetsråd 2019-2023

Lene Cecilia Noreng       - Leder
Randi H.olslien Aulstad   - Nestleder og repr. i fellesrådet
Randi Noreng                  - Sekretær, repr. i menighetsbladet og diakoniutvalget
Erling Surnflødt               - Kasserer
Jan Olav Bjørnsen          - Vara og repr i trosopplæringsutvalget
Vidar Noreng                  - Vara i fellesrådet
Ole Petter Helleberg       - Vara
Knut Brumoen                 - Vara