GAUSDALSKIRKA‎ > ‎KIRKEKONTORET‎ > ‎

AULSTAD

Menighetsråd 2019-2023:

Lene Cecilia Noreng       - Leder
Randi H.olslien Aulstad   - Nestleder og repr. i fellesrådet
Randi Noreng                  - Sekretær, repr. i menighetsbladet og diakoniutvalget
Erling Surnflødt               - Kasserer
Jan Olav Bjørnsen          - Vara og repr i trosopplæringsutvalget
Vidar Noreng                  - Vara i fellesrådet
Ole Petter Helleberg       - Vara
Knut Brumoen                 - Vara
Ċ
Terje Dannemark,
26. feb. 2020, 00:08