GAUSDALSKIRKA‎ > ‎KIRKEKONTORET‎ > ‎

FOLLEBU

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Follebu menighetsråd  2019-2023:

Else Randi Nordal Fliflet, Leder
Rune Fromreide Sommer, Fellesråd
Liv Anna Bratrok, Sekretær
Erland Paulsrud, Kasserer
Halvor Holen, Repr. trosoppl.utv.
Kari Wiegaard, Repr. diakoniutv.
Eldbjørg Kopstad Bø, Repr. menighetsbladet og Vara
Erik Rusten, Vara
Arne Martin Jacobseb, Vara
Gunvor Einstad, Vara
Eldri Hauklien, Vara
Ċ
Terje Dannemark,
26. feb. 2020, 00:11