GAUSDALSKIRKA‎ > ‎KIRKEKONTORET‎ > ‎

ØSTRE GAUSDAL

 
For mer info om kirka, klikk på denne linken
Østre Gausdal menighetsråd 2019-2023
 
Grethe Skogli, leder
Inger Enger, nestleder,vararepr. i Fellesrådet og repr.diakoniutv.
Karl Kleva, leder i fellesrådet
Annvei Sjurrud, kasserer
Hanne Sæterbø Syversen, Sekretær, repr. trosoppl.utv.
Kristin Garstad, Vara og repr. menighetsbladet
Bjørg Bjørnhaug, Vara og repr. Reidevoll og Skei fjellkirke
Torstein Sagheim, repr. Reidevoll
Merethe Hansen, Vara og repr. Kirkens SOS
Inger Lucie Granamo, Vara og repr. Kirkens Nødhjelp