GAUSDALSKIRKA‎ > ‎KIRKEKONTORET‎ > ‎

SVATSUM

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klikk på linken for mer info om kirka.
 

Svatsum menighetsråd 2019-2023

Linda Eggen               Leder
Tormod Rognlien        Nestleder
Trond Melbø               Kasserer
Nina Flygstad              Sekretær og repr. i trosopplæringsutvalget
Lise Nustadhaugen     Repr. fellesrådet
Inger Helen Jørånsli    Repf. menighetsbladet, vara
Odd Arne Svaet           Vara
Lise Thingvald             Vara
Gjermund Bruvang      Vara
Marianne Five              Vara

Ċ
Terje Dannemark,
26. feb. 2020, 00:08