GAUSDALSKIRKA‎ > ‎KIRKEKONTORET‎ > ‎

VESTRE GAUSDAL

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For mer info om kirka, klikk på denne linken:
 
 
Menighetsrådet 2019-2023:
         
Frode Frydenlund            Leder
Oda Nilssveen                 Nestleder og repr. i trosopplæringsutvalget
Lars Ktristian Hatterud     Repr. i fellesrådet
Ove Midtenget                 Kasserer
Kari Høistad                    Sekretær
Gudbrand Aanstad          Repr. husstyret Haugetun
Synnøve Myklebø            Vara og repr i menighetsbladet
Anne Marit Aasen            Vara og arr.komite
Anne Marie Østbye          Vara og arr.komite. Repr. i diakoniutvalget
Åse Berit Gilberg             Vara og arr.komite
Rune Bergum                  Vara og vara i fellesrådet
Ċ
Terje Dannemark,
26. feb. 2020, 00:09